Fillimi / Kushtet e Shërbimit

VËSHTRIM

Kjo faqe në internet operohet nga anxt. Në të gjithë sitin, termat "ne", "ne" dhe "tonë" i referohen anxt. anxt ofron këtë faqe në internet, përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesin, të kushtëzuar nga pranimi juaj i të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe / ose të blerë diçka nga ne, që të angazhohen në "Shërbimi" tonë dhe të bien dakord për t'u lidhur me termat dhe kushtet e mëposhtme ( "Kushtet e përdorimit", "Kushtet"), duke përfshirë edhe ato terma shtesë dhe kushtet dhe politikat të cekura këtu dhe / ose në dispozicion nga hyperlink. Këto Kushtet e Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit të cilët janë browsers, shitësit, konsumatorët, tregtarët, dhe / ose kontribues të përmbajtjes.

Ju lutem lexoni këto Kushte të Shërbimit me kujdes para se të kyçeni ose duke përdorur faqen tonë të internetit. Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë e faqes, ju pranoni tu përmbaheni këtyre Kushteve të Shërbimit. Nëse ju nuk pajtoheni me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë ju nuk mund të hyni në faqen e internetit ose përdorni ndonjë shërbim. Nëse këto Kushtet e Shërbimit janë konsideruar një ofertë, pranimi është i kufizuar shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.

Çdo veçori të reja ose mjete të cilat janë shtuar në dyqan aktuale gjithashtu do të jetë subjekt i Kushteve te Sherbimit. Ju mund të shqyrtojë versionin më të fundit të Kushtet e Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe. Ne rezervojmë të drejtën për të rinovuar, të ndryshojë ose të zëvendësojë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit nga postimi reja dhe / ose ndryshime në faqen tonë të internetit. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolloni këtë faqe periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen e internetit pas postimi i ndonji ndryshim përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

Dyqani ynë është pritur në Shopify Inc. Ata na japin me platformën e e-commerce që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona për ju.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E ONLINE STORE

Duke rënë dakord me këto Kushte të Shërbimit, ju përfaqësoni që ju jeni të paktën mosha e shumicës në shtetin tuaj apo krahinë e banimit, ose që ju jeni mosha e shumicës në shtetin tuaj apo krahinë të banimit dhe ju na kanë dhënë miratimin tuaj për të lejojë asnjë prej familjarëve tuaj të mitur për të përdorur këtë faqe.
Ju nuk mund të përdorin produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshme ose të paautorizuara dhe as mund të ju, në përdorimin e Shërbimit, dhunojnë ligjet në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo kufizuar në ligjet e autorit).
Ju nuk duhet të transmetojë asnjë krimbat apo viruse ose ndonjë kodi të një natyre destruktive.
Një shkelje ose shkelje të ndonjë prej Termave do të rezultojë në ndërprerjen e menjëhershme të shërbimeve tuaja.

Seksioni 2 - KUSHTET E PËRGJITHSHME

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojë shërbimin e të gjithë për ndonjë arsye në çdo kohë.
Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacion kartë krediti), mund të transferohet unencrypted dhe të përfshijnë (a) transmetimet mbi rrjete të ndryshme dhe (b) ndryshimet në përputhje dhe të përshtaten me kërkesat teknike të lidhjes rrjeteve apo pajisje. Kartë krediti informacion është i koduar gjithmonë gjatë transferimit mbi rrjetet.
Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjuar, kopje, shesin, rishes ose shfrytëzojnë ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e shërbimit, apo qasje në Shërbimin apo çfarëdo të kontaktoni në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen e shprehur me shkrim nga ne .
Titujt e përdorura në këtë marrëveshje janë përfshirë vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojë ose përndryshe ndikojnë në këto Kushte.

Seksioni 3 - Saktësia, Plotësia dhe kohëzgjatja e informacionit

Ne nuk jemi përgjegjës në qoftë se informacioni në dispozicion në këtë faqe nuk është i saktë, i plotë ose aktuale. Materiali në këtë faqe është dhënë për informacion të përgjithshme të vetëm dhe nuk duhet të mbështeten mbi të ose të përdoren si bazë e vetme për të marrë vendime pa u konsultuar burime parësore, më të saktë, më e plotë ose më shumë në kohë të informacionit. Çdo besim në materialet në këtë faqe është në rrezik tuaj.
Kjo faqe mund të përmbajnë informata të caktuara historike. Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktuale dhe është dhënë vetëm për referencë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por ne nuk kemi asnjë obligim për të rinovuar çdo informacion në faqen tonë. Ju pranoni se kjo është përgjegjësia juaj për të monitoruar ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET NGA SHËRBIMI DHE ÇMIMET

Çmimet për produktet tona janë subjekt të ndryshojnë pa paralajmërim.
Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë të modifikojë ose të ndërpresë të Shërbimit (ose ndonjë pjesë të tyre ose përmbajtje) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jetë përgjegjës për ju ose ndonjë palë e tretë për çdo modifikimi, ndryshimi i çmimit, pezullimit ose ndërprerjes së Shërbimit.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SHËRBIMET (nëse aplikohet)

Disa produkte ose shërbime mund të jenë në dispozicion vetëm online përmes internetit. Këto produkte ose shërbime mund të ketë sasi të kufizuar dhe janë subjekt për t'u kthyer ose shkëmbejnë vetëm në përputhje me Politikën tonë të kthehen.
Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur me saktësi ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan. Nuk mund të garantojmë që ekrani i monitoruesit të kompjuterit tuaj të ndonjë ngjyre të jetë i saktë.
Ne rezervojmë të drejtën, por nuk janë të obliguar, që të kufizojë shitjen e prodhimeve tona ose Shërbimet për çdo person, rajon gjeografik apo juridiksion tjetër. Ne mund të ushtrojë këtë të drejtë mbi bazën rast-pas-rasti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasinë e produkteve apo shërbimeve që ne ofrojmë. Të gjitha përshkrimet e produkteve apo çmimi produktit janë subjekt për të ndryshuar pa njoftim në çdo kohë, në diskrecionin vetëm prej nesh. Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresë çdo produkt në çdo kohë. Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bëra në këtë faqe është e pavlefshme kur është e ndaluar.
Ne nuk garantoni se cilësia e çdo produkteve, shërbimeve, informacion ose materiale të tjera të blera ose të marra nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose se ndonjë gabim në Shërbimin do të korrigjohen.

Seksioni 6 - Saktësia e informatave të faturimit dhe llogarisë

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo urdhër që vendosni me ne. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose sipas porosisë. Këto kufizime mund të përfshijnë urdhra të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti dhe / ose urdhra që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe / ose anije. Në rast se bëjmë një ndryshim ose anulim të një urdhri, ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe / ose adresën e faturimit / numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë urdhri. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar urdhërat që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë vendosur nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të siguruar blerjen e tanishëm, të plota dhe të sakta dhe informacion llogari për të gjitha blerjet e bëra në dyqan tonë. Ju pranoni që menjëherë të rinovuar llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, duke përfshirë adresën tuaj e-mail dhe numrat e kartës së kreditit dhe datat e skadimit, kështu që ne mund të kompletuar transaksione tuaja dhe kontaktoni ju si të nevojshme.

Për më shumë detaje, ju lutemi të shqyrtojë Kthim policy tonë.

SEKSIONI 7 - MJETET OPCIONALE

Ne mund t'ju japin me qasje në mjete të palës së tretë, mbi të cilat ne as monitorojnë dhe as kanë asnjë kontroll as input.
Ju pranojnë dhe pajtohen që ne të sigurojë qasje në mjete të tilla "siç është" dhe "si në dispozicion" pa ndonjë garanci, përfaqësime ose kushtet e çfarëdo lloji dhe pa ndonjë miratim. Ne do të ketë asnjë përgjegjësi çfarëdo qoftë që dalin nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të palës së tretë mjetet opsionale.
Çdo përdorim nga ju i mjeteve të opsionale të ofruara përmes faqes është tërësisht në rrezik tuaj dhe maturi dhe ju duhet të siguruar që ju jeni të njohur me të dhe miratimin e kushteve në të cilat mjete janë të ofruara nga ofruesi përkatës të palës së tretë (s).
Ne gjithashtu mund të, në të ardhmen, të ofrojë shërbime të reja dhe / ose karakteristikat përmes internetit (duke përfshirë, lirimin e mjeteve të reja dhe burimeve). Karakteristika të tilla të reja dhe / ose shërbimeve do të jetë gjithashtu i nënshtrohen këtyre Termave të Shërbimit.

SEKSIONI 8 - LINJAT E TRETË

Përmbajtja e sigurt, produktet dhe shërbimet në dispozicion nëpërmjet Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palët e treta.
Palës së tretë links në këtë faqe mund të drejtojë ju për të palës së tretë faqet e internetit që nuk janë të lidhur me ne. Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin apo vlerësimin e përmbajtjen ose saktësinë dhe ne nuk urdhër dhe nuk do të ketë asnjë përgjegjësi ligjore apo përgjegjësi për ndonjë palë të treta materiale apo faqet e internetit, ose për çdo materiale të tjera, produkteve ose shërbimeve të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes, apo ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe interneti të palëve të treta. Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palëve të treta dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato para se të angazhoheni në ndonjë transaksion. Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.

Seksioni 9 - KOMENTET E SHFRYTËZUESIT, REZULTATET DHE ANKESAT E TJERA

Nëse, me kërkesën tonë, dërgoni disa kërkesa specifike (p.sh. regjistrimet e konkursit) ose pa ndonjë kërkesë nga ne, ju dërgoni ide, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera kreative, qoftë online, me email, me postë ose ndryshe (Kolektivisht, 'komente'), ju pranoni që në çdo kohë, pa kufizime, mund të modifikoni, kopjoni, publikoni, shpërndani, përktheni dhe përndryshe të përdorni në çdo medium ndonjë koment që na dërgoni. Jemi dhe nuk kemi asnjë detyrim (1) për të ruajtur ndonjë koment në besim; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; Ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti.
Ne mundet, por nuk kanë asnjë detyrim për të, monitoruar, ndrysho ose hequr përmbajtjen që ne të përcaktuar në bazë të linjës sonë janë të paligjshme, fyese, kërcënuese, shpifës, shpifëse, pornografike, të pahijëshme ose ndryshe i pakëndshëm apo shkel pronës intelektuale të ndonjë partisë apo të këtyre Kushteve të Shërbimit .
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të cenojnë asnjë të drejtë për ndonjë palë të tretë, duke përfshirë të drejtën e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose të pronarit. Ju gjithashtu pajtoheni që komentet tuaja nuk do të përmbajnë materiale shpifëse ose të kundërligjshme, abuzive ose të turpshme, ose të përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose ndonjë malware tjetër që mund të ndikojë në asnjë mënyrë në funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqeje të ngjashme. Ju nuk mund të përdorni një adresë të rreme e-mail, pretendoni të jeni dikush tjetër përveç vetes, ose përndryshe na mashtroni ne ose palë të treta sa i përket origjinës së ndonjë komenti. Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për ndonjë koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACION PERSONAL

Paraqitja juaj i informacionit personal përmes dyqan është i qeverisur nga Politika e privatësisë tonë. Për të parë tonë Privacy Policy.

SEKSIONI 11 - PYETJET, PASQYRAT DHE MUNGESAT

Herë pas here mund të ketë informacion në faqen tonë ose në shërbim që përmban gabime tipografike, pasaktësitë apo lëshimet që mund të lidhen me përshkrimet e produktit, çmimi, promovime, ofron, akuzat e anijeve të produktit, herë transit dhe disponueshmërinë. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar ndonjë pasaktësi ose gabime, lëshimet, dhe për të ndryshuar ose përditësimin e informacionit ose të anulojë urdhrat nëse ka ndonjë informacion në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura është e pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (duke përfshirë edhe pasi ju keni dorëzuar porosinë tuaj) .
Ne kemi ndërmarrë asnjë obligim për të rinovuar, të ndryshojë apo të qartësuar informatat në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura, duke përfshirë pa kufizim, çmimi informacionit, përveç siç kërkohet nga ligji. Pa specifikuar update ose refresh date aplikuar në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura, duhet të merren për të treguar se i gjithë informacioni në Shërbimin ose në ndonjë faqe interneti të lidhura është modifikuar ose përditësuar.

Seksioni 12 - PËRDORIMET E NDALUARA

Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Termat e Shërbimit, ju janë të ndaluar të përdorur këtë faqe interneti ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshme; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose të marrë pjesë në ndonjë akteve të paligjshme; (c ) që dhunojnë ndërkombëtare, Federale rregulloret krahinore ose shtetërore, rregullat, ligjet, dekretet ose lokale; (d) të shkelë ose shkelin të drejtat intelektuale tona pronësore apo të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (d) të ngacmojnë, fyerje, abuzimi , dëm, përgojoj, shpifje, denigrojnë, frikësojë, ose diskriminojë në bazë të gjinisë, orientimit seksual, feja, etnia, raca, mosha, origjina kombëtare, ose paaftësisë; (f) të paraqesë informata të rrejshme apo mashtruese; (g) për të ngarkoni ose transmetojë viruseve ose ndonjë lloj tjetër të dëmshme që do të ose mund të përdoret në asnjë mënyrë që do të ndikojnë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit apo ndonjë website të lidhura, faqet e internetit të tjera, ose në Internet; (h) të mbledhë apo të pista personale Informata të tjerëve; (i) për postë të pavlerë, Phish, pharm, Preteksti, merimangë, zvarritje, apo hall (j) për çdo qëllim të pahijëshme ose imorale; ose (k) të ndërhyjë me ose anashkaluar karakteristikat e sigurisë të Shërbimit ose ndonjë faqen e internetit të lidhura, faqet e internetit të tjera, apo Internet. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë website të lidhura për shkelje të ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 - ZGJIDHJA E GARANCIAVE; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ne nuk do të garantojë, përfaqësojnë ose urdhër që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë e pandërprerë, me kohë, të sigurt apo pa gabime.
Ne nuk garantoni se rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.
Ju pranoni se nga koha në kohë, ne mund të hiqni shërbimin për periudhat kohore të pacaktuar ose të anulojë këtë shërbim në çdo kohë, pa njoftim për ju.
Ju shprehimisht pranoni që përdorimi juaj, ose pamundësia për të përdorur, shërbimi është në rrezikun tuaj të vetëm. Sherbimi dhe te gjitha produktet dhe sherbimet qe ju dergohen nepermjet sherbimit jane (me perjashtim te shprehur shprehimisht nga ne), me kusht qe 'te jete' dhe 'si te disponueshme' per perdorimin tuaj, pa asnje perfaqesim, garanci apo kushte te cdo lloji, Përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtueshmërisë, cilësinë e tregtueshme, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, qëndrueshmërinë, titullin dhe mosbindjen.
Në asnjë rast, drejtorët, oficerët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licensuesit tanë do të jenë përgjegjës për çdo dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor, ndëshkues, të veçantë ose të dëmet pasuese të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë i bazuar në kontratë, shkelje (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi i ndonjë prej shërbimit ose ndonjë produkti të prokuruar duke përdorur shërbimin, ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar, ose të vendosur në ndonjë mënyrë tjetër përmes shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre. Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji.

Seksioni 14 - INDEKTIMI

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani anxt tona të padëmshme dhe filialet, filialet, partnerët, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licensuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, përfshirë arsyeshëm tarifat e avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes tuaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 - SEVERABILITY

Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit është e përcaktuar të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitë e tillë megjithatë do të jetë i zbatueshëm në masën e plotë të lejuar nga ligji në fuqi, dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet për t'u shkëputur nga këto Kushtet e Shërbimi, një përcaktim i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e dispozitave të tjera të mbetura.

Seksioni 16 - ZGJIDHJA

Obligimet dhe detyrimet e palëve të shkaktuara para datës së përfundimit do të mbijetojnë ndërprerjen e kësaj marrëveshjeje për të gjitha qëllimet.
Këto Kushtet e Shërbimit janë efektive nëse dhe deri në përfundimin nga ju apo ne. Ju mund të përfundojë këto Kushtet e Shërbimit në çdo kohë, duke na njoftuar se ju nuk dëshironi të përdorni shërbimet tona, ose kur ju pushon përdorur faqen tonë.
Në qoftë se në gjykimin tonë të vetëm ju dështojnë, ose ne dyshojmë se ju keni dështuar të pajtohet me ndonjë afat ose dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund të përfundojë këtë Marrëveshje në çdo kohë pa njoftim dhe ju do të mbetet përgjegjës për të gjitha shumat deri në dhe duke përfshirë datën e ndërprerjes, dhe / ose në përputhje me rrethanat mund të mohojnë juve akses për shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 - TË PËRGJITHSHME MARRËVESHJE

Dështimi prej nesh për të ushtruar ose të zbatojë ndonjë të drejtë ose dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë një përjashtim nga e drejta e tillë ose sigurimin.
Këto Kushtet e Shërbimit dhe politikat apo rregullat operative postuar nga ne në këtë vend ose në lidhje me Shërbimin përbën gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin mes jush dhe nesh dhe qeverisin përdorimin tuaj të Shërbimit, zëvendësuar çdo marrëveshjeve të mëparshme ose bashkëkohore, komunikim dhe propozime , qoftë me gojë ose me shkrim, në mes jush dhe nesh (duke përfshirë, por jo kufizuar në, çdo versionet e mëparshme të Kushtet e Shërbimit).
Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartimit.

SEKSIONI 18 - LIGJI QE DREJTUAR

Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje të veçantë me të cilën ju ofrojmë Shërbimet do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Mbretërisë së Bashkuar.

SEKSIONI 19 - NDRYSHIMET E KUSHTEVE TË SHËRBIMIT

Ju mund të shqyrtojë versionin më të fundit të Kushtet e Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, në diskrecionin tonë të vetëm, për të rinovuar, të ndryshojë ose të zëvendësojë ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit nga postimi përditësime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit. Kjo është përgjegjësia juaj për të kontrolloni faqen tonë periodikisht për ndryshime. Përdorimi i vazhdueshëm i apo qasje në faqen tonë të internetit ose shërbimin pas postimi i ndonji ndryshimeve të këtyre Kushteve të Shërbimit përbën pranimin e këtyre ndryshimeve.

SEKSIONI 20 - INFORMATA KONTAKTUESE

Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen në sales@anxt.co.uk.